Consea

Prosjekt- og byggeledelse

Vil tilbyr prosjektledelse ved tilstedeværelse som byggherrens representant, og sørger for å styre økonomi, fremdrift og kvalitet fra start til slutt. Vår byggeledelse sørger for at nødvendige kontrolloppgaver på byggeplassen blir ivaretatt, samt at alle aktører på byggeplassen følger de avtalte rutiner og regler.

Mer informasjon

Kvalitetssikring og byggeteknisk rådgivning

Vi sørger for å kvalitetssikre utførelse av byggearbeidet fortløpende og kan effektivt avdekke avvik før uønskede konsekvenser inntreffer, og bidra til at de korrigeres med lavest mulig kostnad. Vi sørger for at byggherreforskriften blir ivaretatt og utarbeider i den sammenheng SHA-plan og andre nødvendige kontrollverktøy.

Mer informasjon

Uavhengig kontroll

Vi tilbyr uavhengig kontroll av kontrollområdene våtrom, luftetthet, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet. Vi har gode kontrollverktøy og erfaring som sørger for at dette gjennomføres på mest mulig effektiv måte.

Mer informasjon

l

Forhånd- og overtakelsesbefaringer

Med lang erfaring med overtakelsesforretninger kjenner vi godt til hvilke forventninger kunden har. Vi har solid kunnskap i hvilke lovfestede krav både kjøper og utvikler har ved overtakelse. 

Vårt arbeid

I alle typer byggeprosjekt har vi erfaring med styring og samkjøring av ulike prosesser for å oppnå det best mulige resultat. Vi samarbeider tett med byggherrer, arkitekter, utbyggere og entreprenører og bidrar til at det velges effektive byggtekniske løsninger som ivaretar arkitektur, forskriftskrav og funksjon med forutsigbar økonomi.

La oss arbeide sammen

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå ditt prosjekt.