Våre tjenester

Hvordan kan vi bistå ditt prosjekt?

Vi har lang erfaring med våre rådgivningstjenester. Sammen kan vi finne løsninger for ditt prosjekt.

Prosjekt- og byggeledelse

 

Vil tilbyr prosjektledelse ved tilstedeværelse som byggherrens representant, og sørger for å styre økonomi, fremdrift og kvalitet fra start til slutt. Vår byggeledelse sørger for at nødvendige kontrolloppgaver på byggeplassen blir ivaretatt, samt at alle aktører på byggeplassen følger de avtalte rutiner og regler.

Kvalitetssikring og byggeteknisk rådgivning

Manglende samsvar mellom forskriftskrav og planlagt gjennomføring kan føre til store økonomiske konsekvenser. Vi sørger for å kvalitetssikre utførelse av byggearbeidet fortløpende og kan effektivt avdekke avvik før uønskede konsekvenser inntreffer, og bidra til at de korrigeres med lavest mulig kostnad. Vi bistår også entreprenører og utviklere med å sørge for at HMS-forhold på byggeplassen blir godt ivaretatt. Vi påtar oss rolle som HMS-koordinator for utførelse og prosjektering (KU/KP). Vi sørger for at byggherreforskriften blir ivaretatt og utarbeider i den sammenheng SHA-plan og andre nødvendige kontrollverktøy.

U

Uavhengig kontroll

Vi tilbyr uavhengig kontroll av kontrollområdene våtrom, luftetthet, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet. Vi har gode kontrollverktøy og erfaring som sørger for at dette gjennomføres på mest mulig effektiv måte.

Digital tilvalgshåndtering

 

Consea har utviklet et komplett system for tilvalgshåndtering. Tilvalgssystemet løser og forenkler problemene som ofte oppstår i tilvalgsprosessen, og minimerer unødvendig arbeid. Løsningen innehar dokumenthåndtering, nettbutikk for tilvalg og et eget kommunikasjonssystem med kunden.

 

Mer informasjon om tilvalgsløsningen: www.minetilvalg.no

l

Forhånd- og overtakelsesbefaringer

 

Med lang erfaring med overtakelsesforretninger kjenner vi godt til hvilke forventninger kunden har. Vi har solid kunnskap i hvilke lovfestede krav både kjøper og utvikler har ved overtakelse. 

Prosjektutvikling

 

For at et prosjekt skal gi de ønskede resultatene, må prosjektutviklen gjøres riktig. Vi tilbyr kompetanse i alle faser av et prosjekt. Dette innebærer kartlegging av behov og idé, utarbeide prosjektbeskrivelse, definere budsjett og finansieringsplan, utarbeidelse av søknader og en organisering av prosjektet.