Om oss

Øyvind Nyvold

Øyvind Nyvold sluttet seg til Consea som partner i 2016. Han har lang erfaring innen rådgivning for eiendomsutviklere og private utbyggere, tverrfaglig prosjektledelse i offentlige anskaffelser og forsikringsbransjen. Øyvind har ledet flere store utviklingsprosesser innen prosjekt-/ byggeledelse og byggherrerådgivning.

Øyvind har tidligere jobbet som seksjonsleder i Rambøll der han etablerte, utviklet og ledet Norges største takstkontor. Han hadde ansvaret som skadekoordinator og prosessleder for Rambølls 11 takstkontorer hvor Øyvind fikk tildelt den landsdekkende oppgaven å lede takst og gjenoppbygging etter de største naturkatastrofene for If og Tryg skadeforsikring. Den siste tiden jobbet han aktivt med utvikling av prosjekt-/byggeledelse, og nye markeder.

Øyvind har erfaring som prosjektleder både fra entreprenør, rådgiver og utbyggersiden. Han har drevet eget konsulent firma, fortrinnsvis innen prosjekt og byggeledelse, men også taksering. Som prosjektleder har Øyvind erfaring innen alle entrepriseformer og kontrakts formularer, han har jobbet innen prosjektstyring av middels store til store prosjekter innen bolig, næring, drift og publikumsbygninger.

Eposton@consea.no
Telefon480 26 044

Last ned CV