Vår spisskompetanse

Hvordan kan vi bistå ditt prosjekt?

Vi har lang erfaring med våre rådgivningstjenester. Sammen kan vi finne løsninger for ditt prosjekt.

Prosjektledelse

Vil tilbyr prosjektledelse ved tilstedeværelse som byggherrens representant, og sørger for å styre økonomi, fremdrift og kvalitet fra start til slutt. Våre medarbeidere har solid erfaring i rollene som byggherreombud, byggherrens representant og prosjektleder. 

Byggeledelse

Vår byggeledelse sørger for at nødvendige kontrolloppgaver på byggeplassen blir ivaretatt, samt at alle aktører på byggeplassen følger de avtalte rutiner og regler.

Prosjekteringsledelse

Vi leder prosjekteringsarbeidet og sørger for tverrfaglig samhandling. Når prosjekteringsarbeidet ledes på rett måte, vil det resultere i kundens krav tilfredstilles.

Byggelånskontroll

Vi samarbeider med banker og finansinstitusjoner for å sikre at lånet blir brukt i henhold til de avtalte retningslinjene og budsjettet. Gjennom regelmessige inspeksjoner, rapporteringer og oppdateringer vil både långiver og kunde få oversikt over prosjektets status som sikrer gjennomføring. Vi fungerer som et bindeledd mellom kunde, entreprenør og långiver, og sikrer at kommunikasjonen er tydelig gjennom hele byggeprosessen. 

Kvalitetssikring og byggeteknisk rådgivning

Manglende samsvar mellom forskriftskrav og planlagt gjennomføring kan føre til store økonomiske konsekvenser. Vi sørger for å kvalitetssikre utførelse av byggearbeidet fortløpende og kan effektivt avdekke avvik før uønskede konsekvenser inntreffer, og bidra til at de korrigeres med lavest mulig kostnad. Vi bistår også entreprenører og utviklere med å sørge for at HMS-forhold på byggeplassen blir godt ivaretatt. Vi påtar oss rolle som HMS-koordinator for utførelse og prosjektering (KU/KP). Vi sørger for at byggherreforskriften blir ivaretatt og utarbeider i den sammenheng SHA-plan og andre nødvendige kontrollverktøy.

U

Uavhengig kontroll

Vi tilbyr uavhengig kontroll av kontrollområdene våtrom, luftetthet, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet. Vi har gode kontrollverktøy og erfaring som sørger for at dette gjennomføres på mest mulig effektiv måte.

l

Forhånd- og overtakelsesbefaringer

Med lang erfaring med overtakelsesforretninger kjenner vi godt til hvilke forventninger kunden har. Vi har solid kunnskap i hvilke lovfestede krav både kjøper og utvikler har ved overtakelse. 

Prosjektutvikling

For at et prosjekt skal gi de ønskede resultatene, må prosjektutviklen gjøres riktig. Vi tilbyr kompetanse i alle faser av et prosjekt. Dette innebærer kartlegging av behov og idé, utarbeide prosjektbeskrivelse, definere budsjett og finansieringsplan, utarbeidelse av søknader og en organisering av prosjektet.